Křída...

29. prosince 2011 v 10:55 | Intela |  Zaniklý svět

¨KŘÍDA¨

Křída trvala 80milionu let.Na jejím začátku ještě převládaly jehličnany a cykasy,
ale na konci již domenovali krytosemené (kvetoucí) rostliny.Ty byly pro býložravce
novým druhem potravy.Pevniny se definitivně rozdělily a dinosauři se začaly vyvíjet
izolovaně.Na severní polokouli tak vrcholnými predatory tyranosauři, na jížní abelisauři.
S koncem křídy všichni dinosauři - až na ptáky - vyhynuli
 


Jura...

12. listopadu 2011 v 8:37 | Intela |  Zaniklý svět

Jura

Pangea se začínala rozpadat na Gondwandu na jížní polokouli a na Laurasii na severní polokouli.Klima bylo teplé a vlhké .Nebyla tráva ani květiny,husté lesy tvořily cykasy,jehličnany a kapradiny. Dinosauři se rozříšili:
Zejména se rozmnožili plazopánví,donichž se počítají sauropodi i teropodi.Sauropodi byli velcí býložravci, kteří hodovali v korunách stromů.
Kdyby dnes někteří sauropodi ještě žili, mohli by nahlížet do oken v patem patře .Teropodi byly masožravci.
Za zdroj potravy jim sloužili plazi včetně dynosaurů, ale i jiní obratlovci ( obojživelníci, savci aj.). V průběhu jury se u některých z nic vyvynulo peří.
 


Trias...

26. července 2011 v 12:08 | Intela |  Zaniklý svět

TRIAS..

Trias začal před 251 miliony lety a jednalo se o první ze tří
period mezozoika (druhohor). Bylo to období velmi suchétam bych nechtěla být),
ale vyskytovaly se vněm oázy hustých lesů tvořených jehličany,
cykasy a kapradinami.Tehdejší svět si dnes nedokážeme ani představit.
Tvořila jej jediná obrovská pevnina zvaná Pangea, kterou omýval jediný
oceán.Na sklonku triasu ovládli souš Archosauři -- ,,vládnoucí ještěři".
Do této skupiny zahrnujeme krokodýly , pterosaury (ptakoještěry),
dinosaury a ptáky . Na konci triasu se objevili první savci.

Země a Čas

25. července 2011 v 14:10 | Intela |  Zaniklý svět

ZEMĚ A ČAS...

  • Prej že se vědci domnívají, že Země vznikla před 4,6 miliardami let.
  • Před 3,8 miliardami let se objevily první bakterie,ale teprve před 550 miliony lety nastal bouřlivý rozvoj druhů i počtu živočichů,který se nazývá ,,kambrickou explozí".
  • Počínaje touto dobou se historie Země dělí do tří dlouhých ér:
  • paleozoikum (prvohory) je obdobím počátku života,
  • mezozoikum (druhohory) doba dinosaurů
  • a kenozoikum (třetihory a čtvrtohory) věk savců

omlouvám se že je to tak malej článekale budu sem dávat i větčí....Kam dál