Listopad 2011


Jura...

12. listopadu 2011 v 8:37 | Intela |  Zaniklý svět

Jura

Pangea se začínala rozpadat na Gondwandu na jížní polokouli a na Laurasii na severní polokouli.Klima bylo teplé a vlhké .Nebyla tráva ani květiny,husté lesy tvořily cykasy,jehličnany a kapradiny. Dinosauři se rozříšili:
Zejména se rozmnožili plazopánví,donichž se počítají sauropodi i teropodi.Sauropodi byli velcí býložravci, kteří hodovali v korunách stromů.
Kdyby dnes někteří sauropodi ještě žili, mohli by nahlížet do oken v patem patře .Teropodi byly masožravci.
Za zdroj potravy jim sloužili plazi včetně dynosaurů, ale i jiní obratlovci ( obojživelníci, savci aj.). V průběhu jury se u některých z nic vyvynulo peří.